Özsaygının Gizleri

Özsaygının Gizleri

Özsaygı, insanın kendi hakiki kimliğinin farkına varıp, özüne duyduğu saygıdır. İnsanın hayatının her alanında hatta merkezinde özsaygı vardır.

Özsaygı, kendi içimizdeki mutluluğun altın anahtarıdır.

Özsaygımızın dayandığı nokta, yaptıklarımızın değil, Özsel kaynaklarımızın değerini bilmektir.

Özsaygının dayanağı, ruhun güven ve cesaret üreten içsel güçlerine ulaşma yeteneğidir.

ÖZSAYGI,

-Kendimizi sevmek, olduğumuz her halimizle kendimizi kabul etmek demektir.

-Ne kadar mükemmel ve tam yaratıldığımızın kanıtıdır.

-Özsaygı, kendimize duyduğumuz sevgi ve saygıyı, tüm yaradılışa karşı da gösterebilmektir.

 Yunus Emre’nin dediği gibi  ‘’ Yaratılanı severim Yaradan’dan ötürü ‘’anlayışına kalbini açabilmektir.

Özsaygının Gizleri seminerinde, kendinize ve yaşadığınız dünyaya yüklediğiniz anlamları yeniden yapılandıracak, yaşam kalitenize en yüksek değeri sağlayacaksınız.

Eğitmen

Yogesh Sharda

Tasarım: Z4M Medya