Prana Healing (Pranik Şifa) Nedir?

Prana Healing (Pranik Şifa) Nedir?

Pranik şifa, Büyük Usta Choa Kok Sui’nin özellikle uzakdoğu coğrafyasında yaygın ve kadim olarak kullanılan çok sayıdaki şifa uygulamasının ustaları ve uzmanları ile yaptığı uzun çalışmalar sonucunda oluşturduğu tamamlayıcı bir şifa uygulamasıdır.

Uygulama temelde, varlıkların fiziksel yapılarının yanında Prana adı verilen bir tür enerji ile beslenen bir yapıları daha olduğu gerçeğinden yola çıkmaktadır. İnsanlardaki bu yapıya biyoplazmik beden, enerji beden veya aura adı verilmiştir. Enerji beden insanın biyolojik, psikolojik, ruhsal ve düşünsel durumundan etkilendiği gibi dış faktörler ile de etkileşim halindedir. Enerji bedendeki prana akışını sağlayan organlara da Çakra adı verilmektedir ve 11 ana çakra ile pek çok minör çakra olduğu kabul edilmektedir. Biyolojik ve psikolojik rahatsızlıkların da aura ve çakralarda oluşan kirli enerjiden kaynaklandığı kabul edilmiştir.

Pranik şifa uygulamasının temeli bu kirli enerjinin güvenli bir şekilde temizlenmesi ve yerine temiz enerjinin aktarılması işlemidir, uygulamada fiziksel temas yoktur ve enerjinin kaynağının tek olan yaratıcı ilahi varlık olduğu kabul edilmektedir, şifa uygulayanlar aracı olarak görülür.

Prana Şifasının Yararları

  • Enerji bedeninizin yeniden canlanmasını sağlar.
  • Auranızda bulunan tortusal enerjiyi temizler.
  • Zihinsel olarak arınma yapar.
  • Duygu kontrolü sağlar.
  • Fiziksel sağlığınıza olumlu etkileri vardır.
  • Kendinizi tazelenmiş ve enerjik hissedersiniz.
Tasarım: Z4M Medya