• Anasayfa
  • Blog
  • Erickson Koçluğu’nun Diğer Ekollerden Farkı Nedir?
Erickson Koçluğu’nun Diğer Ekollerden Farkı Nedir?

Erickson Koçluğu’nun Diğer Ekollerden Farkı Nedir?

Milton Erickson Prensiplerini benimsemiş olan Erickson koçluğu;

Tıpkı bir çekirdekten bitki ve meyvenin oluşması gibi, her insanın içinde var olan potansiyelin ortaya çıkmasını destekleyen, o potansiyelin herkeste olduğunu, her insanın tam ve bütün olduğunu ve kişinin o anda içinde bulunduğu her duruma yönelik çözüm, yöntem ve yaklaşımını ortaya çıkarabileceğini baştan kabul eden, bunların açığa çıkmasını sağlamak üzere kişiye ortam ve alan açmayı amaçlayan bir süreçtir. Bir diğer tanımla; “ağacın tohumunun yeşermesini sağlamak üzere ortam yaratır”.

Erickson Koçluğunun Bütünsel Yaklaşımı;

Erickson koçluğu her şeyin bir bütünün yansıması olduğu, temel farkındalığından hareketle kişiye ve kişinin tüm yaşam alanlarına bir bütün olarak bakar.

Koçluk, bugün dünyada en fazla iş dünyasında kullanılmaktadır. İş dünyasında öncelikle hedefler, işte ulaşılması gereken performans kriterleri, verimlilik gibi kavramlar ön plana alındığı için koçluk çoğu zaman bu alana sıkıştırılmış bir yöntem olarak algılanmaktadır.

Erickson Koçluğu’nu diğer yaklaşımlardan ayıran en önemli farklılıklarından biri; ister kurumsal, ister bireysel hangi düzlemde olursa olsun, “insana bütünsel pencereden bakışı” her zaman merkezde tutan ve her şeyi bunun etrafına inşa eden yapısını koruyor olmasıdır.

Beyin çalışma sistemlerini kullanır;

Erickson Koçluğu ayrıca, insan fizyolojisinden hareketle, özellikle beynin çalışma sistemi olmak üzere, kişinin potansiyelini ortaya çıkarma ve davranışsal düzeyde yaşamına yansımalarını, yaşam içinde kişiyi zorlayan ya da destekleyen noktaları çok iyi fark etmelerini sağlayan bir sürü aracı da içinde barındırır.

Bir diğer önemli özelliği, kişinin kendi fizyolojik beyin sisteminde, süreç boyunca adım adım ulaşmak isteği sonuçlara giderken, yol boyu onu destekleyecek yepyeni nörolojik yollar oluşturmasını sağlar. Bunların en önemlilerinden biri, beynin pozitif algılama kapasitesinden hareketle “pozitif algılama ve düşünme” becerisi kazandırmasıdır.

Erickson Koçluğunun sistematik bir yapıya sahiptir;

Erickson koçluğu, bütünsel yaklaşımının yanında, son derece sistematik bir yapıya sahiptir. Metodolojik yöntem ve araçlarla, başlangıcı ve sonu belli olan bir yapı içinde, ne koçun ne de koçluk alanın süreçte kaybolmasına izin vermeden, çözüm ve sonuçlara ulaşabilmeyi destekler.

Bu sistematik yaklaşım, koçluk alan kişinin koçluk süreci dışında kendi yaşamında da kullanabileceği, soru sorma, geleceğe ve çözüme odaklanma ve kısa sürede kendi cevaplarına ulaşabilme gibi becerileri kazanmasını da destekler.

Erickson Koçluğu Değer Odaklıdır;

Erickson koçluğu, değer sistemlerini inceler ve süreçlerinde kullanır. Koçluk alan kişinin tüm yaşam alanlarında, tüm kimliklerinde değerlerini, mevcut yaşam koşullarıyla değerlerinin uyumluluğunu fark etmesini sağlar. Kişinin hedefleri ve ulaşmak istediği sonuçlara, değerleri penceresinden bakmasını sağlayarak, içsel motivasyonlarını harekete geçirmeyi destekler.

Erickson Koçluk eğitiminin 3. Modülü, tümüyle değerlere ve değerlerin yaşama yansımalarına odaklanır. Dünya Değer Sistemlerini inceleyerek değer odaklı koçluk yaklaşım ve yöntemlerini içerir.

Erickson koçluğunun yararlandığı yöntemlerden biri de NLP “Neuro Linguistic Programing” yaklaşımlarıdır.

Erickson koçluğunun kurucusu Dr. Marilyn Atkinson klinik psikoloji deneyiminin üstüne, iş yaşamındaki birçok yaklaşım ve insanın gelişim sürecindeki diğer ihtiyaçlarından hareketle çeşitli bilgi, yöntem, uygulamayı ve NLP yöntemlerini sentezlemiş, Milton Erickson felsefesi temeline dayanan bu programı geliştirmiştir.

 

Program, İNSAN’ın gelişimi yönünde sürekli değişime tabii tutularak her an güncelliğini sürdürür. Bu yaklaşımının bir sonucu olarak, Koçluk sertifika programı dışında da koçları ve koç olmayan katılımcıları farklı “bütünsel insan” gelişim alanında destekleyen çok sayıda eğitim ve hizmeti sunmaktadır. Aynı zamanda Erickson, şu an 40’a yakın ülkede eğitim veren, Dünya’daki en yaygın koçluk eğitim kurumudur.

Tasarım: Z4M Medya