NLP Nedir?

NLP Nedir?

NLP “Neuro Linguistic Programing”, yeni gelişen teknoloji ve bilimin ışığında insan beynini ve insanı inceler.

Beynimizi çocukluğumuzdan başlayarak nasıl programladığımızı, dış dünyayı nasıl algıladığımızı, nasıl iletişim kurduğumuzu ve tüm bunları nasıl değiştirebileceğimizi inceleyen alandır.NLP, bir davranış biçimidir, bir yöntemdir, bir teknolojidir.Mükemmelliğin bilim ve sanatıdır. İnsan mükemmelliğini inceler.

Kişisel olarak zenginleşmeyi, kişiler arasında ve iş yaşamında gerçek iletişimi kurabilmeyi sağlar.Davranış değişikliği yapabilmeyi, sorunları yaratan nedenleri fark ederek kalıcı çözümler üretmeyi sağlar. Neuro-Nörolojimiz, sinir sistemimiz ve beş temel duyumuz ile bilgiyi alışımızı, sinir sistemimizde aldığımız bu verileri kullanılabilir bilgiye dönüştürme sürecini kapsar. Linguistic- Dili, sözel ve sözel olmayan dili kendimizle ve diğer insanlarla iletişimde nasıl kullandığımızı, beş temel duyu ile dış dünyadan aldığımız verileri iletişim sürecinde kelime ve kavramlara nasıl dönüştürdüğümüzü inceler. Kelimelerin sihirli gücünü anlatır.

Programing Tıpkı bir bilgisayarı istediğimiz biçimde programlayabileceğimiz gibi beş duyumuzu kullanarak istediğimiz davranışlarımızı değiştirmek, yok etmek veya yenilerini kazanmak üzere kendimizi de programlayabileceğimizi anlatır. 

Tasarım: Z4M Medya